Welcome PK10_北京福利彩票行业领军企业

全天PK10计划

733923期 开奖号码
团队QQ738433893 正确率:87%
下期:733924 --:--
05 01 08 09 07 06 03 02 04 10

点击加团队QQ群:805611666
全天PK10计划表
期数 计划 状态
923-925 8,4,6,1,3 924 ? ?
922-924 3,9,7,5,8 922 3
921-923 5,8,1,2,9 921 5
918-920 3,2,9,6,8 920 8
915-917 2,7,4,1,9 917 8
914-916 7,4,5,3,6 914 6
913-915 4,7,3,1,6 913 6
912-914 5,4,9,7,2 912 7
911-913 5,9,2,3,7 911 5
910-912 4,3,5,2,1 910 4
909-911 3,8,6,5,9 909 3
906-908 1,5,8,3,2 908 3
904-906 7,2,1,6,3 905 1
901-903 9,2,6,8,3 903 7
898-900 2,1,4,9,6 900 6
895-897 2,4,7,3,1 897 6
894-896 3,8,9,1,6 894 1
891-893 9,7,4,2,6 893 10
890-892 8,6,5,9,1 890 1
888-890 5,1,6,3,9 889 9
887-889 1,9,2,4,7 887 4
886-888 5,3,7,8,1 886 7
884-886 7,6,3,5,2 885 7
883-885 4,2,3,6,8 883 3
880-882 6,7,4,5,2 882 6
877-879 9,4,1,7,3 879 5
876-878 4,5,9,2,7 876 2
875-877 1,8,7,4,6 875 4
874-876 4,7,9,3,1 874 9
872-874 5,9,2,7,4 873 9
871-873 5,1,4,7,6 871 4
868-870 4,5,9,7,2 870 10
867-869 6,9,1,3,8 867 3
866-868 4,5,1,9,8 866 5
865-867 5,7,8,9,3 865 8
863-865 9,8,3,5,1 864 3
861-863 3,6,4,7,2 862 7
860-862 7,2,4,6,3 860 2
858-860 9,5,4,7,3 859 7
855-857 1,2,7,8,9 857 9
853-855 4,1,3,8,7 854 3
852-854 8,5,7,6,2 852 2
849-851 8,4,7,5,6 851 3
848-850 6,2,4,9,8 848 9
847-849 8,1,7,3,4 847 1
845-847 1,8,5,7,3 846 3
842-844 5,8,3,6,4 844 4
841-843 1,8,7,9,4 841 9
838-840 7,4,8,1,9 840 9
836-838 4,2,3,8,9 837 9
833-835 2,3,8,1,5 835 1
830-832 8,9,6,1,4 832 8
827-829 2,9,1,3,7 829 8
824-826 4,6,5,3,9 826 1
823-825 2,3,1,8,7 823 2
822-824 5,6,4,2,9 822 9
821-823 5,8,1,2,9 821 5
820-822 3,2,9,5,7 820 9
817-819 7,3,4,5,2 819 7
815-817 3,6,4,8,9 816 6
814-816 9,5,2,1,8 814 5
813-815 8,5,2,3,7 813 8
812-814 2,8,1,5,7 812 5
811-813 4,7,5,9,2 811 5
809-811 4,5,9,3,7 810 9
808-810 8,3,6,7,9 808 8
806-808 1,4,6,8,3 807 1
804-806 4,7,5,3,8 805 8
802-804 7,4,8,9,5 803 9
801-803 1,2,9,7,3 801 7
798-800 9,7,5,8,4 800 9
796-798 3,6,5,1,2 797 3
795-797 8,6,3,7,1 795 3
794-796 1,7,3,2,9 794 3
791-793 5,7,1,9,8 793 6
790-792 1,5,9,6,2 790 2
787-789 6,3,1,4,8 789 2
786-788 3,6,1,8,4 786 8
785-787 3,2,9,6,1 785 1
784-786 6,3,1,8,9 784 9
783-785 5,7,6,3,9 783 9
782-784 3,4,5,7,6 782 4
779-781 3,6,5,9,1 781 5
777-779 9,2,6,4,1 778 2
775-777 1,8,2,9,3 776 3
774-776 9,8,5,7,4 774 8
773-775 1,4,6,8,7 773 7

[陆海瑶]2019年054期双色球:振幅三位17 19

双色球2019053开奖号码:041622252931+08,大小比4:2,奇偶比3:3,和值127,012路比0:5:1,蓝球2路小码08。

第2019054期双色球红球解析:

第一位:上期开出号码04,振幅1,近10期振幅走势5-5-1-1-0-0-1-4-5-1,奇偶比为4:6,目前奇数振幅占优,本期留意偶数振幅;振幅012路比5:3:2,目前0路振幅表现优异,根据近期出号趋势,本期留意1振幅,防2路振幅;本期振幅重点关注开出振幅4,次看振幅2。号码推荐:06

08

第二位:上期开出号码16,振幅10,近10期振幅走势8-8-6-1-4-3-4-3-3-10,奇偶比为3:7,偶数振幅占优,根据出号走势,本期留意奇数振幅;振幅012路比为5:3:2,0路振幅优势表现,根据出号趋势,本期留意2路振幅,防1路振幅;本期振幅重点关注开出振幅5,次看振1。号码推荐11

15

第三位:上期开出号码22,振幅13,近10期振幅走势4-1-1-2-8-3-3-0-1-13,奇偶比为3:7,偶数振幅占优,根据出号走势,本期意奇数振幅;振幅012路比为2:7:1,1路振幅优势表现,根据出号趋势,本期留意2路振幅,防0路振幅;本期振幅重点关注开出5,次看振3。号码推荐:17

19

第四位:上期开出号码25,振幅12,近10期振幅走势2-3-3-13-10-11-2-0-12,奇偶比为7:3,奇数振幅占优,根据出号走势,本期看好偶数振幅;振幅012路比1:7:2,1路振幅占优,根据出号趋势,本期留意0路振幅开出,防2路振幅;本期振幅重点关注6开出,次看振2。号码推荐:13

27

第五位:上期开出号码29,振幅13,近10期振幅走势2-5-12-5-2-6-1-13,奇偶比为8:2,奇数振幅占优,根据走势,本期留意偶数振幅;振幅012路比为5:2:3,0路振幅占优,根据出号趋势,本期留意1路振幅,防2路振幅;本期振幅重点关注振幅4开出,次看振幅2。号码推荐:25

31

第六位:上期开出号码31,振幅12,近10期振幅走2-1-1-4-1-5-5-9-12,奇偶比为8:2,目前奇数振幅占优,根据出号走势,本期优先考虑偶数振幅;振幅012路比为1:5:4,目前1路振幅优势表现,根据出号趋势,本期留意0路振幅,防2路振幅,本期振幅重点关注振幅6开出,次看振幅2。号码推荐29

33

红球12码推荐:060811131517192527293133

红球9码推荐:060813171925272933

红球6码推荐:060817192733

第2019054期双色球蓝球解析:

蓝球:上期开出号码08,振幅8,近10期振幅走势7-8-8-4-5-13-7-7-8,奇偶振幅比为3:7,目前偶数振幅占优,根据出号走势,本期优先考虑奇数振幅;振幅012路比为3:1:6,2路振幅优势表现,根据出号趋势,本期留意0路振幅,防1路振幅;本期振幅重点关注3、1开出,防振幅9、4。

蓝球四码:11090112

蓝球三码:110112

蓝球二码:1112

一码毒蓝:11

欢迎您访问全天北京PK10计划稳定网页手机版